Terugblik op het Federatiefestival

Terugblik op het Federatiefestival

In het Geahus in Garyp was het zaterdag 26 januari een drukte van belang. ´s Ochtends was er het solistenconcours, georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen in Tytsjerksteradiel. Het kwartet van Bernlef (Annemijn, Jantine, Maaike en Meike) speelde als tweede. Jurylid Nynke Jaarsma waardeerde hun optreden met 82 punten. Een mooie eerste prijs.

Vanaf half vijf ´s middags was er het Federatiefestival voor orkesten uit de gemeente. Bernlef speelde ´s avonds, als allerlaatste band. Op het programma stonden vier verschillende stukken: Majestic Prelude van componist Jacob de Haan,  Merry go round van Philip Sparke, Mary Poppins in een arrangement van Andrew Duncan en  Rock Music III van Goff Richards.