Muzyk fanút it doarp!

Muzyk fanút it doarp!

Weet u het nog? U mocht kiezen wat wij gaan spelen tijdens ons concert op 22 november. De repetities voor dit bijzondere muzikale spektakel zijn in volle gang. Dus zet de datum alvast in uw agenda!