Bestuur

Voorzitter: Taeke van der Kooi

Penningmeester: Harry Nijboer

Algemeen lid: Berend Ytsma & Fokje Veenstra

Secretariaat: 
Helma de Vries
't Leger 26
9202 VW Drachten

e-mail: info@brassbandbernlef.nl