Kerstnachtdienst

Samen met de drie kerken van Noardburgum organiseren we weer de kerstnachtdienst. Start van de dienst is om 21.30u in De Balstien.